Храм Бориса и Глеба в Новогрудке
Храм Святых Страстотерпцев Бориса и Глеба
231400, Беларусь, г. Новогрудок, ул. Почтовая, 10
+375 (1597) 2-75-93

Отче наш

Все молитвы
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.